Składowanie – Transport płynów – Skidy do procesów technologicznych

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w najbardziej wymagających obszarach przemysłu, PROSSERGY oferuje swe kompetencje w dziedzinie składowania i transportu produktów płynnych oraz umieszczania procesów technologicznych na skidach.


manutention
3629583113 e98783e12a o

SKŁADOWANIE – TRANSPORT PŁYNÓW

PROSSERGY wykonuje prace na standardowych lub wykonanych na miarę instalacjach służących do składowania i transportu produktów płynnych, w zależności od potrzeb klientów, mając na celu optymalne bezpieczeństwo ludzi i sprzętu:

  • Zbiorniki do składowania o pojedynczych lub podwójnych ściankach, poziome lub pionowe,
  • Stanowiska do rozładunku ciężarówek,
  • Instalacje służące do pompowania i regulacji,
  • Urządzenia do wtryskiwania i rozpylania płynów,
  • Rurociągi i sieci mediów.

MONTAŻ NA SKIDACH

W oparciu o ustalone schematy procesów technologicznych lub specyfikacje funkcjonalne, PROSSERGY oferuje również prace inżynierskie i budowę skidów technologicznych w swoich warsztatach.

Photo skids