DenNox prossergy SNCR

NASZE ROZWIĄZANIA

DeNOx SNCR

Oczyszczanie z tlenków azotu za pomocą metody SNCR (Selektywna Redukcja Niekatalityczna/ Selective Non Catalytic Reduction) umożliwia redukowanie zawartości NO i NO2 w wodzie i azocie. Reakcja ta wymaga dodania środka redukującego (cząsteczka NH2) oraz temperatury w granicach od 800 do 1050°C.

Środkiem redukującym może być mocznik lub amoniak, które wchodzą odpowiednio w następujące reakcje:

CO(NH2)2 + 2 NO + ½ O2 2 N2 + CO2 + 2 H2O    (W przypadku mocznika)

4NH3 + 4 NO + O2 4 N2  + 6 H2O    (W przypadku amoniaku)

Aby reakcja ta była skuteczna, musi być przeprowadzana pod pełną kontrolą, by odczynnik wstrzykiwany był w odpowiednim zakresie temperatur i z optymalnym czasem przebywania w oczyszczanym urządzeniu. Konieczne jest również jak największe ograniczenie zjawiska wycieków amoniaku, aby uniknąć problemów związanych z powstawaniem osadów soli amonowej.

Technologia SNCR ma zastosowanie do każdej instalacji (piec, kocioł, proces technologiczny itp.), do każdej mocy od 1 MW wzwyż oraz do każdego rodzaju paliwa (gaz ziemny, ciężki olej opałowy, węgiel, biomasa, odpady itp.)


Proponowany przez PROSSERGY proces redukowania ilości tlenków azotu metodą SNCR opiera się na 15 latach doświadczeń i prac rozwojowych. Każda instalacja to indywidualny przypadek, stanowiący przedmiot odrębnego badania:

  • Projektowanie na miarę, w zależności od instalacji do oczyszczania
  • Skuteczność redukowania NOX do 70 % i więcej
  • Zmniejszone koszty operacyjne dzięki optymalizacji zużycia odczynnika oraz mediów
  • Wysoki poziom automatyzacji pozwalający na rzadsze interwencje człowieka
  • Bardzo niskie koszty utrzymania
  • Wymaga niewielkiej ilości miejsca

PROSSERGY zajmuje się również optymalizacją oraz modernizacją istniejących instalacji.