REFERENCJE

Niektóre z naszych najnowszych referencji

Klient: HAMON-SUEZ
Kategoria: Składowanie – Transport płynów– Skidy do procesów technologicznych
Rok: 2018
Opis: instalacja do odprowadzania, przechowywania, pompowania i dozowania wody amoniakalnej do zasilania DeNOx SCR w spalarni odpadów specjalnych w pobliżu Grenoble.
Klient: INEOS
Kategoria: DeNOx SNCR
Rok: 2018
Opis: DeNOX SNCR na kotle na węgiel
Klient: SULLITEC – BOLLORE
Kategoria: Produkcja – Rurociągi - Kotły
Rok: 2018
Opis: Wyprodukowanie 200 urządzeń do ochrony przeciwpożarowej zbiorników do przechowywania produktów ropopochodnych
Klient: CIMENTS CALCIA
Kategoria: DeNOx SNCR
Rok: 2017
Opis: Modernizacja DeNOX SNCR na piecu cementowni 760 kT/rok
Klient: RDM
Kategoria: DeNOx SNCR
Rok: 2017
Opis: Budowa DeNOX SNCR na kotle na drewno, 50 T/h pary
Klient: HAMON-SUEZ
Kategoria: Składowanie – Transport płynów– Skidy do procesów technologicznych
Rok: 2017
Opis: instalacja do odprowadzania, przechowywania, pompowania i dozowania wody amoniakalnej do zasilania DeNOx SCR w spalarni odpadów specjalnych w pobliżu Lyonu.
Klient: ECO RECYCLING
Kategoria: Produkcja – Rurociągi - Kotły
Rok: 2017
Opis: Dostarczenie i zainstalowanie parownika ścieków
Klient: ENDEL
Kategoria: Inżynieria
Rok: 2017
Opis: Projekt i sporządzenie rzutów izometrycznych rurociągów w elektrowni EDF
Klient: TOTAL
Kategoria: Inżynieria i produkcja
Rok: 2016
Opis: Produkcja urządzeń i zbiorników do składowania paliw ciężkich.
Klient: AREVA
Kategoria: Inżynieria i produkcja
Rok: 2016
Opis: Produkcja urządzeń do optymalizacji instalacji do spalania powstającego gazu oraz DeNOx
Klient VICAT
Kategoria: DeNOx SNCR
Rok: 2016
Opis: Budowa DeNOX SNCR na piecu cementowni o mocy produkcyjnej 450 kT/rok
Klient: CIMENTS CALCIA
Kategoria: DeNOx SNCR
Rok: 2017
Opis: Budowa DeNOX SNCR na 3 piecach cementowni o całkowitej mocy produkcyjnej 1900 kT/rok