Photo SCR

NASZE ROZWIĄZANIA

DeNOx SCR

Podczas procesów SCR (Selektywna Redukcja Katalityczna / Selective Catalytic Reduction), reakcja jest identyczna, jak w przypadku SNCR, ale dodanie katalizatora umożliwia przeprowadzenie reakcji przy niższej temperaturze, z większą skutecznością (do ponad 95%).

Zakres użytkowania katalizatorów SCR zawiera się zazwyczaj między 180 a 450°C. Katalizatory te mają postać nośnika, zwykle ceramicznego (czasami metalowego), zaimpregnowanego fazą aktywną. Nośnik może przybierać różne formy: monolitu, płytek lub pelletów.

Katalizatory te są wrażliwe na pewne trucizny obecne w spalinach, dlatego ich zastosowanie wymaga wiedzy i doświadczenia, aby instalacja była wydajna i niezawodna.


Zaletami SCR są:

  • Projektowanie na miarę, w zależności od instalacji do oczyszczania
  • Wysokie i stabilne osiągi
  • Ograniczone zużycie odczynnika

Oferta PROSSERGY obejmuje:

  • Badania i prace inżynieryjne dla nowych lub zmodernizowanych instalacji
  • Budowę kompletnych jednostek SCR
  • Monitorowanie działania istniejących instalacji