FIRMA

ORGANIZACJA

Firma PROSSERGY to eksperci, inżynierowie, wyspecjalizowani technicy, których zadaniem jest towarzyszenie Państwu w projektach i dostarczanie rozwiązania technologicznego dostosowanego do Państwa potrzeb.
Każde zlecenie prowadzone jest przez inżyniera projektu oraz nasze biuro projektowe, aby jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby naszych klientów:
 • Optymalne wyniki w dziedzinie ochrony środowiska
 • Niezawodność
 • Minimalne koszty budowy i eksploatacji
 • Przestrzeganie wymogów bezpieczeństwa
Nasze atuty
 • Uznana wiedza ekspercka w dziedzinie oczyszczania substancji zanieczyszczających powietrze oraz spalania.
 • Precyzyjne podejście techniczne, w jak największym stopniu zbieżne z potrzebami naszych klientów
 • Duża elastyczność i szybkość reagowania
 • Szeroka gama kompetencji, od diagnostyki po realizację projektów „pod klucz”
prossergy societe energie fluide

DOSTĘPNE ŚRODKI

Odpowiadając na oczekiwania swoich klientów, PROSSERGY dysponuje efektywnymi narzędziami do określania skali procesów, zagadnień inżynierskich oraz wykonywania instalacji

3629583113 e98783e12a o

Pomiary i testy:

 • Przenośne analizatory gazów i spalania (O2, CO, NOx, SO2 i NH3) do pomiarów różnych gazów czy spalin
 • Pomiary procesów technologicznych dotyczących gazów (prędkość, przepływ, temperatura, ciśnienie) w celu zdiagnozowania instalacji i określenia skali procesów
 • Kamera termiczna
 • Pirometr zasysający do 1350 °C, służący do tworzenia map temperatur w piecach i kotłach
 • Mobilny sprzęt do wstrzykiwania odczynnika w celu przeprowadzania testów efektywności procesów DeNOx

Biuro projektowe:

 • Projektowanie i sporządzanie planów w Solidworks
 • Badania CFD (obliczeniowa mechanika płynów)
 • Schemat rurociągów i oprzyrządowania w Autocadzie
 • Wewnętrznie opracowane narzędzia obliczeniowe i określanie skali procesów
 • Narzędzia obliczeniowe dotyczące wymiany cieplnej w kotłach
 • Specyfikacja techniczna wyposażenia i instrumentów
 • Obliczenia strukturalne
 • CODAP/CODETI

Produkcja:

 • Warsztat spawania i budowy
 • Rurociągi - kotły – konstrukcje metalowe
 • Stół do cięcia
 • Wytrawianie/ pasywacja
 • Cięcie plazmowe
 • Spawanie stali/stali nierdzewnej TIG/MIG
 • Urządzenia do podnoszenia i przenoszenia do 3 T

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Celem PROSSERGY jest poprawa wyników w dziedzinie BHP i ochrony środowiska, zarówno wśród pracowników, jak i podwykonawców.

Dlatego też PROSSERGY rozpoczął proces doskonalenia ustawicznego.

Nasz polityka BHPiOŚ opiera się na:
 • Poszanowaniu obowiązujących norm i przepisów,
 • Poszanowaniu wymagań klientów,
 • Dbaniu o bezpieczeństwo osób i środowiska poprzez zapobieganie wypadkom i ryzyku zawodowemu,
 • Zarządzaniu sytuacjami niebezpiecznymi, analizie ryzyka i szkoleniu pracowników,
 • Zachęcaniu do stosowania dobrych praktyk BHPiOŚ
 • Ustawicznym doskonaleniu systemu BHPiOŚ poprzez analizę i informacje zwrotne na temat wypadków i incydentów